Navigate Up
Sign In
 

КОНТАКТИ

ВАЛМАРК България 

Управител Връзка с обществеността
Десислава РАЙЧИНОВА Директорът отговаря за връзките с обществеността.
Асистент: Ирина Тошева
E-mail: office@walmark.bg
Телефон: + 359 2 920 90 65
Факс.: + 359 2 920 90 45
 

ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

ВАЛМАРК България ЕООД
София 1111
бул. „Шипченски проход” №9, ет. 5, офис 11

Телефон: + 359 2 920 90 65
Факс.: + 359 2 920 90 45
e-mail: info@walmark.bg
 
Идентификационен № (БУЛСТАТ): 175060158
ДДС №: BG175060158
 

МЕНИДЖМЪНТ

Цветелина Томина:
Маркетинг Мениджър
контакт:
Tsveti.Tomina@walmark.bg 
+359 2 920 90 65​
Владислав Соколов контакт:
vladi.sokolov@walmark.bg
Търговски Мениджър + 359 2 920 90 65​