Navigate Up
Sign In
 

КЛУБ ЗДРАВЕ ВАЛМАРК

Този клуб е създаден с цел осигуряване на специална грижа за нашите клиенти. Основен акцент се поставя върху висококачественото обслужване на всички постоянни потребители и посрещането на техните изисквания и нужди, особено в сферата на консултациите по отношение на продуктите и здравето.

Клуб Здраве Walmark в следните страни:

Чешка Република www.kzw.cz
Словашка Република www.klubzdravia.sk
Полша www.kzw.pl
Румъния www.csw.ro
Унгария www.wek.hu
България www.club-zdrave.bg

Грижа за клиента

Излизаща от рамките на стандартната грижа за клиента се осигурява от Клуб „Здраве ВАЛМАРК”, учреден през 1998 г. Посланието на Клуб „Здраве Валмарк” е предоставянето на качествени услуги на всички постоянни клиенти и удовлетворяване на изискванията и нуждите им преди всичко в областта на консултациите в областта на продуктите и здравето. Понастоящем клубът действа на територията на Република Чехия, в Словакия, Полша, Румъния и Унгария. Общият брой членове надхвърля 500 000 лица. За членовете му функционира център за обаждания КЗВ (на чиято безплатна телефонна линия ежедневно се предоставят ценни съвети от областта на здравословния начин на живот, има възможност за директни поръчки и т.н.), редовен „direct mailing“ под формата на клубен вестник и каталог, програма за верни клиенти, продажба чрез колети, интернет портал с възможност за он-лайн покупки на стоките и реализация на различни маркетингови предложения.

Отделът за развой и регистрация успешно се включи в процеса по одобрение на новите източници на витамини и минерали за хранителни добавки в рамките на ЕС. Този процес на признаване е следващата стъпка към повишаване на качеството и безопасността на хранителните добавки. С посредничеството на Чешка асоциация за специални хранителни продукти (ČASP), която е част от Европейската федерация на производителите на специални хранителни продукти (EHPM). Висшата точка в дейностите на нашето дружество в тази сфера е изборът на нашия представител в управителния съвет на ČASP.

Бързи връзки

Клуб Здраве споделя

Витамини с органичен произход?
За да се покрият нуждите на организма от витамини и минерали през зимата е важно не само колко много от тях приемаме, а доколко ефективно ги усвояваме. Доказано е, че извлечените от органични източници витамини и минерали се абсорбират значително по-лесно.