Navigate Up
Sign In
 

Система за управление на качеството

Walmark QualityПроизводството на Walmark е съобразено с всички нормативни изисквания, определени за произвежданите продукти, а именно Закона за лекарствата и другите свързани постановления на Здравното министерство и Министерството на Земеделието. Дистрибутираните продукти са подходящо регистрирани и одобрени в зависимост от техния характер в Здравното Министерство в Република Чехия и Държавния Институт за контрол на лекарствата. Компанията се инспектира от съответните държавни органи – Института за селскостопански и хранителен контрол в Чехия и Държавния институт за контрол върху лекарствата.

Бързи връзки

Клуб Здраве споделя

Всеки след 35-годишна възраст трябва да следи холестерола си

 

Според данни на Световната здравна организация от 2011 г. сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основната причина за смъртните случаи и инвалидизация в света.