Navigate Up
Sign In
 

СОЦИАЛНО ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ

Ние сме социално отговорна компания и активно участваме в корпоративни дарения

Във всички страни, в които търгуваме, полагаме грижи за етичните и прозрачни взаимоотношения с изпълнителите, дистрибуторите и клиентите си. Допринасяме до генерирането на дългосрочно богатство в обществото посредством инвестициите си, технологичните новаторства, създаването на нови работни места и висококачествените ни продукти и услуги.

В качеството си на водещ производител на хранителни добавки, осъзнаваме ангажиментите, които сме поели към обществото, и следователно активно насърчаваме хората да проявяват по-голям интерес към здравословния начин на живот и да възприемат отговорен подход към собственото си здраве, като необходима предпоставка за активен и качествен живот на всичките му етапи. Също така, ние доброволно се ангажираме и ще продължаваме да се ангажираме със социални проекти, за да поощряваме благоденствието на обществото. Изразходваме повече от 1% от брутната си печалба годишно за тези проекти. В списъка на висшата корпоративна филантропия ежегодно съобщаван от Форума на Чешките Дарители, заехме 20-то място сред фирмите, които активно се занимават с филантропия в Република Чехия.

Подкрепата ни на нестопански организации и свързани с благотворителност проекти е насочена в районите на бизнес дейностите ни, т.е. Северна Моравия и Силезия, и същевременно подкрепяме проекти и организации с нестопанска цел, чиито дейности обхващат цялата Република Чехия.  В региона, където осъществяваме дейността си, подкрепяме стотици организации и проекти със сходна дейност. Това е помощ за тези, които се нуждаят от такава.

Сегашното Чешко население бързо застарява. Демографските разработки сочат, че процентът възрастни хора значително ще се увеличава през следващите двадесет години. Възрастните хора вече съставляват една трета от Чешкото население. Според сигнали от социологически изследвания, възрастната популация се асоциира с редица стереотипи на неправилно мнение и фалшиви идеи. Пряката и косвена дискриминация, базирана на възрастта, известна като остаряване, е днешната реалност. Затова нашата компания ще продължи да насочва вниманието си към филантропни дейности за пренебрегнати възрастни хора.

Бързи връзки

Клуб Здраве споделя

Плосък корем по празниците
„От години внимавам с какво се храня,  докато съм на работа или в ресторант, за да не си предизвиквам ядове с бълбукащ от газове корем. .. Обичам кисело зеле, обичам ядки, и грозде, и стафиди и царевичка в салатата ..., но си ги позволявам само, когато съм в къщи и не се налага да се притеснявам излишно от ПОДУВАНЕ на корема и ГАЗОВЕ.“